Originator teknisk specifikation

Climate Recovery fungerar som ett komplett, förisolerat system för värme, kylning och ventilation.

CR kanaler och CR detaljer består i huvudsak av glas, sand, och soda. CR kanaler och CR detaljer har båda en patenterad CR aluminiumfolie både invändigt och utvändigt. Denna fungerar optimalt som en diffusionsspärr.

CR kanaler monteras normalt som runda kanaler, men kan vid bruk av en omvandlare göras rektangulära där detta är nödvändigt.

Användningsområden
CR system kan bara användas inomhus.
CR kanalen får ej anslutas till spiskåpa.
Alla tekniska krav i föreskrifterna ska följas vid bruk av CR system.

Ladda ner den tekniska specifikationen: