Villa i Upplands-Bro

Climate Recoverys ventilationssystem passar inte bara i samband med nyproduktion av stora komplex. Systemet fungera lika bra i mindre skala, exempelvis vid byggandet av villor och i samband med renovering av småhus, tycker Erik ”Perka” Johansson, ventilationsmontör.

Ladda ner sidan som pdf

Erik ”Perka” Johansson har lång erfarenhet som ventilationsmontör och i dag äger och driver han Skeppsdals Ventilation i Åkersberga. Uppdragen består av allt från att installera ventilationslösningar i nybyggnation av villor till att hitta effektiva lösningar i samband med renoveringar av äldre fastigheter.

– I dag finns det ett växande intresse för att hitta klimatsmarta lösningar även om traditionens makt är stor i byggbranschen, säger han. Men om de nya lösningarna är lika effektiva som de gamla, eller till och med bättre, samtidigt som det hela inte blir mer kostsamma, är allt fler villiga att prova.

– Samtidigt märks att fler kunder fått en ökad miljöinsikt och att man därmed också i större utsträckning väljer att bygga klimatmässigt hållbart i så stor utsträckning som möjligt.

Ventilationen är bara en liten del i en byggprocess, men viktig eftersom ventilationen på många sätt är ”lungorna” i en byggnad.

– Dålig ventilation skapar garanterat problem. Både för huset i sig självt och för människorna som ska bo och kanske arbeta där, fortsätter ”Perka”

Därför kan det vara klokt att tänka efter en extra gång för att hitta den optimala lösningen samtidigt som det gäller att vara öppen för nya idéer.

Det var också det som gjorde att valet föll på Climate Recoverys ventilationskanaler i samband med att ”Perkas” firma fick uppdraget att installera ventilationssystemet i en nybyggd villa i Upplands-Bro.

– Mer eller mindre av en slump kom vi i kontakt med Climate Recovery och ganska snart såg vi att det fanns flera fördelar med deras lösning jämfört med traditionella plåtkanaler. Det handlade både om miljömässiga fördelar och praktiska i samband med installationen.

Det första ”Perka” lyfter fram är den miljömässiga aspekten. Climate Recoverys ventilationskanaler är till stor del tillverkade av återvunnet material – glas, sand och soda – och kräver därmed betydligt mindre energi vid tillverkningen jämfört med tillverkning av traditionella plåtkanaler.

– Som yrkesman ser jag fler andra fördelar. Climate Recoverys kanaler är lätta att arbeta med. Både för att de väger lite jämförelsevis och för att de kommer i platta paket, något som i sin tur gör att de tar mindre plats på en byggarbetsplats där det alltid är ont om förvaringsutrymmen.

– Dessutom underlättar de monteringsarbetet. Det enda som behövs är en kniv för att skära till de olika längderna. En annan fördel är att de redan vid leveransen är isolerade, och därmed kondenstäta, vilket gör att man slipper ett arbetsmoment. Det i sin tur gör att kostnaden blir ungefär jämförbar med traditionella plåtkanaler som det framför allt är betydligt mer krävande att arbeta med.

– En annan fördel är att luften inte tappar någon värme när den skickas tillbaka till värmeaggregatet.

Erik Johansson ser också klara fördelar med Climate Recoverys koncept i samband med renovering av äldre fastigheter.

– När det handlar om renovering av äldre fastigheter är det många gånger energibesparing som står överst på agendan. Det är naturligtvis lovvärt, menar ”Perka”. Samtidigt finns det risker om man inte är uppmärksam.

– Det är inte helt ovanligt att man isolerar allt för mycket. Uppvärmningskostnaderna sänks visserligen men ofta tillstöter nya problem, något som många också fått erfara senare när dålig ventilation gett upphov till fukt- och mögelskador som naturligtvis måste åtgärdas och som då kan kosta betydande belopp för att komma till rätta med.

– Även här ser jag fördelar med Climate Recoverys kanaler eftersom de är kondenstäta samtidigt som det vanligtvis är lätta och flexibla att arbeta med dessa i befintliga miljöer. Dessutom blir slutresultatet, åtminstone i mitt tycke, snyggare om man monterar på rätt sätt.

– Så till mina kolleger i branschen vill jag bara säga: testa. Nytänkande är alltid bra, i det här fallet både för miljön och för ett bättre utfört jobb och därmed fler nöjda kunder, avslutar ”Perka”.

Vår villa i siffror

130 m2 FTX-system med möjlighet till nattkyla. Kanaler förlagda i takstolar, bjälklag och kattvind.

Energieffektivitet

Lägre tryckfall i T-rör och böjar medför ett lägre varvtal och effekt på fläkten innebär en besparing på 41000 kWh över 20 år = driftsekonomi.

Logistikbesparing

Färre antal leverantörer och en betydligt mindre yta för material krävs.

Tidsplansbesparing

2 dagar kan tidsplanen kortas med tack vare 1 moment = möjligheter till tidigare hyresintäkter.

Klimat

CR kanaler klarar att hålla önskad tilluftstemp/nattkyla bättre än plåt + lamell = driftsekonomi.

Miljöcertifiering

Med valet av CR kanaler säkerställer projektet en hållbar process från tillverkning till förvaltning och drift = hållbarhet.

CO2

Över 166 kg besparing vid installation och 770 kg besparing efter 20 år i drift tack vare lägre tryckfall.

Jämförelsekalkyl CR vs plåt + lamell. Kanaler 100 % isolerade och inga LD i systemet

Besparing av produktionskostnader vid utbyte till CR-kanaler:

Logistik

Endast 1 leverans och betydligt smidigare hantering av materialet under produktion.

Tid

1 moment innebär en dags besparing för isolering.

Montage

Ingen samordning med isolerare samt en flexibel produkt vid trånga utrymmen innebär ca 5 timmars montagebesparing.

Besparingar tack vare Climate Recovery

CO2ViktArbetstid
166 kg39 kg21 tim