Nattugglan, Stockholm

Att bygga i centrala lägen kräver noggrann planering, inte minst när det gäller logistik av material till och från byggarbetsplatsen. Det, liksom att Climate Recoverys ventilationskanaler är tillverkade av återvunnet glaskross, var viktiga skäl när Bravida skulle välja underleverantör till den nya kontorsfastigheten som Vasakronan uppför på Söder i Stockholm.

Ladda ner sidan som pdf

I Södermalms hjärta, nära Medborgarplatsen, har en ny attraktiv kontorsfastighet växt fram – Nattugglan 14 på Folkungagatan där tidigare Skatteverket huserade.

Fastighetsägaren Vasakronan har låtit riva den gamla byggnaden som i stället fått ge plats för ett större, modernt kontorshus som projekterats för miljöcertifiering enligt LEED-standarden på den högsta nivån. I gatuplanet finns restaurang- och caféverksamhet och ett torg bidrar till en mer välkomnande miljö i området, som består av ytterligare en fastighet.

Det nya kontorshuset på 23 000 kvadratmeter har åtta våningar ovan jord och två under jord. Allt stod klart 2022. För entreprenaden för ventilationen står Bravida som i sin tur anlitat Climate Recovery som underleverantör bland flera andra.

Vasakronans långtgående krav på miljötänk, utan att varken tumma på kvalitet eller funktion, innebär att fastigheten får flera innovativa teknik-lösningar, exempelvis när det gäller bland annat energiförsörjning och ventilation, berättar Gustav Iggberg, ansvarig projektledare Ventilation på Bravida.

– Målsättningen har varit att bygga såväl hållbart som cirkulärt i möjligaste mån, det vill säga att göra så lite miljöavtryck som möjligt genom val av material och byggmetoder, som under fastighetens hela förväntade livscykel.

För delar av ventilationssystemet valde Bravida att använda Climate Recovery som leverantör av kanalsystem. Dels därför att ventilationskanalerna till övervägande del är tillverkade av återvunnet glaskross, som kan återvinnas på nytt den dagen det  är  aktuellt.  Dels  för  att  Climate   Recoverys lösning innebär en enklare logistik, vilket är viktigt när man bygger i centrala lägen och det är viktigt att minimera olägenheter för dem som rör sig i området, såväl fotgängare som bilister.

Stora logistikfördelar

– Eftersom Climate Recoverys ventilationspaket levereras i platta paket som väger avsevärt mycket mindre än traditionella plåtkanaler och dessutom är mindre skrymmande kan antalet transporter minskas samtidigt som utlastningen går snabbare.

– En annan fördel med de platta paketen är att det är lättare att förvara dem på de olika vånings-planen i takt med att arbetet fortskrider. Kanal-erna är lätta att stapla, tar mindre plats och är därmed inte i vägen för annat arbete, fortsätter Gustav Iggberg.

En tredje fördel med Climate Recoverys ventilationskanaler är att monteringsarbetet går snabb-are än vad som är fallet med plåtkanaler som ska isoleras.

– För montören är det bara att forma kanalen, vilket görs med ett par enkla handgrepp, och sedan fästa den på plats. Kanalerna är isolerade redan från fabrik. Att kanalerna är tillverkade i glasfiber gör också att man slipper tunga lyft och att arbetsställningen inte blir lika påfrestande, betonar Gustav Iggberg avslutningsvis.

Nattugglan 1423 000 m2
MiljöcertifieringLEED Platinum
ByggherreVasakronan
ByggentreprenörByggstyrning
VVS-konsultFerax Installationskonsult
VentilationsentreprenörBravida

Omfattning

Samtliga tilluftskanaler dim 125-315 på plan 4-10 är utbytta till Climate Recovery-produkter och följande besparingar kan redovisas i jämförelse med plåt + lamell.

Energieffektivitet

Lägre tryckfall i T-rör och böjar vilket medför lägre varvtal och effekt på fläkten. Detta innebär en besparing på 1,2 miljoner kWh över 20 år.

Logistik

Färre antal leveranser och en betydligt mindre yta för material krävs. Dessutom färre antal dagar med hyra av saxlift och ställningar tack vare en färdigisolerad kanal.

Tidsplanering

600 tim tidsbesparing, tack vare CRs 2-i-1-system, möjliggör en tidigare inflytt för hyresgästerna.

Miljöcertifiering – LEED Platinum

Med valet av CR kanaler säkerställer projektet en hållbar process från tillverkning till förvaltning och drift.

CO2

Över 7,2 ton besparing vid installation och 160 ton besparing efter 20 år i drift tack vare lägre tryckfall.

Klimat

CR-kanaler klarar att hålla önskad tilluftstemperatur bättre än plåt + lamell

Nytt sätt att ljuddämpa ventilation

Tack vare att CR-kanalen har en ljuddämpande förmåga kan de flesta traditionella ljuddämpningslösningarna plockas bort. Detta innebär färre inköp, en bättre logistik och enklare montage.