Protector – kanalsystem med brandmotstånd

Protector ventilationskanalsystem uppfyller kraven på brandmotstånd EI30 respektive EI60 samt uppfyller brandklass A2-s1, d0. Protector och dess ingående komponenter har genomgått omfattande brandtester enligt EI 1366-01. 

Protector levereras förisolerad och har ett 50 mm tjockt härdat ullskikt som invändigt klätts med rostfri folie och utvändigt med svart aluminiumfolie. Dess in- och utsida är rund. Protector kanaler levereras runda och i längder om 200 cm.

Kapning av kanaler till rätt längd kan förbeställas alternativt utföras på site med en anpassad arbetsbänk.

Det brandgodkända systemet innehåller hängare och väggenomföringar. Montering av kanalerna görs med systemspecifika hängare som har anpassad radie för att sitta på isoleringens utsida. Montering av Protector ventilationskanalsystem måste utföras enligt montageanvisning för att säkerställa att brandmotståndet erhålls.

Protector ventilationskanalsystem minskar utsläppen av CO2 med ca 30% jämfört med traditionell stålplåts-lösning.

Länkar

Testad och godkänd
Leveranskapacitet under uppbyggnad