Site Overlay

Tekniska specifikationer

Generellt
Climate Recovery fungerar som ett komplett, förisolerat system för värme, kylning och ventilation.

CR kanaler och CR detaljer består i huvudsak av glas, sand, och soda. CR kanaler och CR detaljer har båda en patenterad CR aluminiumfolie både invändigt och utvändigt. Denna fungerar optimalt som en diffusionsspärr.

CR kanaler monteras normalt som runda kanaler, men kan vid bruk av en omvandlare göras rektangulära där detta är nödvändigt.

Användningsområden
CR system kan bara användas inomhus.
CR kanalen får ej anslutas till spiskåpa.
Alla tekniska krav i föreskrifterna ska följas vid bruk av CR system.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifieringar
CR kanalsystemet har genomgått certifiering genom SP Certifiering (RISE). SP Certifiering är den svenska organisation som är ackrediterad och kontrollerar CE-certifiering.

 

 

 

 

 

 

 

CR Kanal

 

CR kanaler är tillverkad av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.

Alla CR kanaler levereras i längder om 235 cm.

Alla CR kanaler levereras plattpressade (vakuumförpackade).

Genomsnittlig isoleringstjocklek 30 mm. Diffusionsmotstånd >140 m2h Pa/mg.

 

CR Kanal – tryckfall

 

CR Kanal – ljud

 

CR Kanal – isolering

Hur CR ökade täthet påverkar minimumkraven

Syftet är att klargöra CR kanalsystemets isolerförmåga jämfört med en plåtkanal som isoleras.

Plåt har en hög värmeledning och släpper igenom all värme varför temperaturfallet över plåtväggen är minimalt.Värmeövergången på kanalens insida antingen den är av plåt eller aluminium, som hos CR påverkar den totala värmeövergången minimalt. Än mindre påverkas värmeövergången av isoleringens utsida. Till 80% påverkas isoleringskvaliten av isoleringe, dess densitet och hur den appliceras.

Den verkligt stora skillnaden är att CR erbjuder verkligt högkvalitativ isolering med inga köldbryggor genom isoleringen och en effektiv real ångspärr (>140m3h Pa/mg) såväl på insidan som på utsidan av kanalen. Ingenstans står isoleringen i förbindelse med luften på insidan eller utsidan av kanalen. På så sätt undviks kondens.

Climate Recovery har låtit ett institut undersöka sambandet mellan isolerförmåga och densiteten på den ull som CR använder sig av.

Resultatet visar att λ-värdet vid 10kg/m3 är ca 0,040W/mK för att skjunka till som lägst 0,030 vid 70kg/m3. Därefter ökar λ-värdet åter med ökande densitet. I CR produkterna är densiteten ca 60 till 80 kg/m3 alltså i det ur isolersynpunkt mest gynsamma området.

Densiteten på den isolering som i dag placeras på ventilationskanaler är betydligt lägre. Det vore omöjligt att hantera en matta med motsvarande densitet som den CR använder sig av.

Isolering – 0,045 W/mK

I DIN 1946 part 6 stipuleras de minimala isolertjocklekar som accepteras i förhållande till temperaturskillnaden mellan luften som är i kanlen och den som är utanför kanalen.

Av normen framgår att de angivna isolertjocklekarna är baserat på ett λ-värde = 0,045 W/mK.

För att vara på den säkra sidan så räknar CR med ett λ-value på 0,03235 W/mK.

Isolering – 0,03235 W/mK

Den stipulerade minimumisoleringen blir då:

Därför uppnås minimum kravet uppnås överallt utom då uteluft tas direkt in i rumstemperereat utrymme och vid en tilluftstemperatur över 40°C. För att uppnå de högre ställda kraven så behövs enast ytterligare max 30 mm normal isoler- ing.

Slutsatsen blir att CR kanalsystemet väsentligt förenklar och säkrar kvaliten på den isolering som är nödvändig.

CR Böj 45°

CR böjar är tillverkad av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.
Vanliga cirkulära plåtnipplar passar i öppningen på CR böjar.
Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈30 mm.
Diffusionsmotstånd > 140 m2h Pa/mg.

 

 

CR Böj 90°

CR böjar är tillverkade av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.
Vanliga cirkulära plåtnipplar passar i öppningen på CR böjar.
Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈30 mm.
Diffusionsmotstånd > 140 m2h Pa/mg.

 

CR T-styck

CR T-stycke är tillverkade av pressad glasull med ett utvändigt och invändigt diffusionstätt skikt av CR aluminiumfolie.
Vanliga cirkulära plåtnipplar passar i öppningen på CR böjar.
Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈30 mm.
Diffusionsmotstånd > 140 m2h Pa/mg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR T-styck – tryckfall

 

 

 

 

CR Nippel

 

 

CR nipplar kopplar samman två CR kanaler.
Tillverkad av galvaniserad plåt.

 

CR  Adapter

CR övergångar ansluter mellan CR kanaler och standardnipplar. Tillverkad av galvaniserad plåt.

Manschett

 

 

 

 

CR manschetter fästes på båda ändarna av kanalen för montering. Tillverkad av polyuretan, med flamskydd.

 

Omvandlare

 

 

 

CR omvandlare monteras runt kanalen där utrymmet kräver en rektangulär kanalform.
Tillverkad av .7mm plåtstål. Förzinkad.

 

Tejp

 

 

 

 

CR tejp i aluminium. Bredder tillgängliga: 50 mm 100 mm

 

Upphängning