Site Overlay

EPD miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration för en byggprodukt beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. Dessa indata används man när man gör en livscykelanalys (LCA) för byggnader.

I en miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten. En EPD kan i vissa fall avgränsas till att bara omfatta vissa delar av en produkts livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – Environmental Product Declaration.

En EPD består av tre delar:

  • produktdatablad
  • metodval
  • resultat från bedömningen av miljöpåverkan.

Den gäller vanligtvis i tre till fem år och ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk, miljödeklarationer och produktspecifika regler (SS-­EN 15804:2012+A2:2019). Miljövarudeklarationer har granskats och godkänts via en oberoende verifiering. Detta säkerställer att informationen är trovärdig.

 

Climate Recovery Ducts

 

 

 

 

Product information

Climate Recovery (CR) Ducts work as a complete, pre-insulated round ductwork system for heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC). CR Ducts and CR Bends, comprising the CR Duct System, have a patented CR aluminium foil on both inside and outside. This works optimally as a condensation prevention barrier. CR Ducts are normally mounted round but can be adjusted in-system as rectangular through a patented internal hexagonal shape, if necessary. The ducts are lightweight, offer flexibility during installation, logistics benefits on site, dimensions consistent with current market standards, are pre-insulated and offer high sound damping properties.

 

Detailed information

Registration number: S-P-02271
Status: Registered
Registration date: April 20, 2021
Geographical scopes: Europe, Global, Sweden, Netherlands

Company information

Company Name: Climate Recovery Ind AB
Country: Sweden