Väggenomföringskit

Då passage skall ske genom brandcellsvägg eller branscellsgolv/tak behöver detta utföras enligt vår utprovade och godkända väggenomföring. I detta kit finns alla delar som krävs för detta montage förutom brandfog. (Se montageanvisning.)

Testad och godkänd
Leveranskapacitet under uppbyggnad