Kapnings-kit (ändskoningar, ring, skruvar)

När kanal skall kortas från 2,0 meters längd behövs detta kapnings-kit. Kittet innehåller ändskoningar, en stödring samt skruvar.

Testad och godkänd
Leveranskapacitet under uppbyggnad