EI60 Mantel

Vill du gradera upp en installation från EI30 till EI60 beklär du enkelt kanaldelar med denna mantel. Manteln levereras i 2,0 meters längd.

Testad och godkänd
Leveranskapacitet under uppbyggnad