5cm stenull tätningsband, extra

Om det vid montage behövs tätas med extra stenull, tex vid reduktionsskarvar och väggenomföringar, används detta tätningsband. (Vid beställning av väggenomföring ingår ett tätningsband.)

Testad och godkänd
Leveranskapacitet under uppbyggnad