Originator – framtidens ventilation

Originator är ett ventilationskanalsystem som har ett 30 mm tjockt härdat ullskikt som klätts med diffusionstätt skikt av patenterad aluminiumfolie. Dess insida är 6-kantig och utsidan är rund. Kanalerna levereras 235 cm långa och kommer levererade i platta paket. Då paketet packas upp återgår kanalen till rund utsida och är färdig för montage.

Originator ventilationskanalsystem väger väldigt lite. Detta gör den lätt att transportera och montera.

Kapning av kanaler till rätt längd görs enkelt med lång kniv vid installation.

Montering av kanalerna görs med fördel i våra hängare (kanalvaggor) som har anpassad radie för att ansluta mot kanalens utsida.

Originator kanalsystem är obrännbart och uppfyller brandklass A2-s1, d0. Diffusionsmotståndet är
>140 m2 h Pa/mg.

Originator Assortment
TäthetsklassKlass DEN 1507:2006
BrandklassA2-s1,d0
Obrännbar
EN-13501-1:2018
TryckklassEN 13403:2003
Max under-400 PaStötvågor-750 Pa
Max över+1000 PaStötvågor+2500 Pa
Värmeledning (λ)≈ 0.035W/mK
Temperaturområde
Minimum-40° CMaximum+60° C

Certifieringar

CR kanalsystemet har genomgått certifiering genom SP Certifiering (RISE). SP Certifiering är den svenska organisation som är ackrediterad och kontrollerar CE-certifiering.

Mer information