Om oss

Vi på Climate Recovery är övertygade om att ett cirkulärt byggande tillhör framtiden. Att fortsätta som hittills är varken klimatmässigt eller ekonomiskt hållbart. Och även om ventilationssystemet inte utgör den största delen i ett bygge är det en viktig del som måste fungera över tid och där varje förbättring sammantaget bidrar till en positiv inverkan på miljön.
Climate Recovery produktionsanläggning, Kalmar.

Våra grundare

En helt ny teknik med många miljömässiga fördelar

Byggindustrin är i dag en av de branscher som står för en betydande del av den klimatpåverkan som sker i samhället. Därför finns ett stort fokus på att hitta nya tekniska lösningar, innovativa tillverkningsmetoder och material samt arbetssätt för att minska negativ klimatpåverkan.

Det var också detta som var vår utgångspunkt när vi påbörjade vårt arbetet med att utveckla ett helt nytt produktsortiment för ventilationsbranschen. Ett sortiment som i dag har goda förutsättningar att sätta en ny standard i en traditionellt konservativ bransch.

Ett system som passar i ett utvidgat och långsiktigt hållbarhetstänkande

Vår ambition var redan från start att ta konstruera ett system som passar i ett utvidgat och långsiktigt hållbarhetstänkande. Hållbarhet handlar, som vi ser det, lika mycket om att försöka minska klimatpåverkan vid själva tillverkningen som om att senare kunna återanvända eller återvinna. Men det handlar också om att skapa produkter som är hållbara i ett arbetsmiljöperspektiv, som gör jobbet enklare och smidigare för den som ska utföra det. Till sist handlar det också om att kunna bidra till en ökad ekonomisk hållbarhet, genom att hitta smarta lösningar som leder fram till en mer fördelaktig byggkalkyl.

Resultat blev en helt ny typ av ventilationskanaler. I stället för att använda plåt, som kräver ständigt nya resurser och förbrukar mycket energi vid framställningen, valde vi att använda oss av återvunnet glaskross som smälts till glasull och som ger en avsevärt lägre energiförbrukning.

Glaskross, sand och soda

Glasullen har dessutom flera avgörande egenskaper som visade sig komma väl till pass. Den ger först och främst förutsättningar för en självbärande, isolerande konstruktion som det är lätt att forma till en rund utsida med en 6-kantig insida.

Nästa moment i tillverkningen innebär att kanalen förses, såväl utvändigt som invändigt, med en tunn, ytterligare isolerande aluminiumfolie. Det garanterar ett stabilt lufttryck i kanalen. Samtidigt förhindrar folien eventuell kondens från att tränga in i glasullen och små glasullspartiklar från att tränga ut när luften strömmar genom kanalen.

Platta paket

I ett sista moment plattas kanalen till och plastas in för att utrymmesmässigt ta så liten plats som möjligt i samband med transport och lagerhållning. I samma ögonblick som förpackningen öppnas på nytt återfår kanalen av sig självt sin runda form och monteringsarbetet kan börja direkt.

I grunden är det hela mycket enkelt. Alla hus behöver få in frisk luft och något som avlägsnar den dåliga luften. Och som fungerar problemfritt oavsett om det är varmt eller kallt. Det kan vi garantera att våra kanaler gör med så liten miljöpåverkan som möjligt.