Ventilation för människor och miljö

Det finns många skäl att göra upp med en långlivad tradition inom byggbranschen – till exempel att ventilationskanaler måste vara gjorda av plåt. Med vår ventilationslösning får du ett resultat som är bra både för människor och miljö. Och för din kalkyl.
Göteborgs stad har genomfört ett pilotprojekt för fossilfri byggnation, kallat "Hoppet". Här har Originator kanalsystem från Climate Recovery installerats.

Flera fördelar med våra ventilationskanalsystem

Miljö

Genom att installera våra kanaler sparar du över 80% CO2 jämfört med traditionell stålkanallösning.

Energi

Vårt kanalsystem reducerar tryckfallet och ventilationsfläktens energiåtgång kan reduceras under hela livslängden.

Ljud

Hela kanalsystemet fungerar som en enda lång ljuddämpare. Detta ger systemet en unik ljuddämpningsförmåga.

Effektivitet

Genom att installera vår kanal gör hela fastighetsprojektet många indirekta vinster: mindre lagringsyta, kortare tidplan, färre transporter med mera.

Tre produktserier för alla behov

Originator Assortment

Originator

Originator är ett mycket lätthanterat system för ventilationskanaler. Det väger lite, vilket gör det lätt att transportera och montera. Kanalerna kapas enkelt med kniv.
Läs mer om Originator
Climarver rektangulära ventilationskanaler

Climaver

Climaver är ett förisolerat, miljövänligt, rektangulärt kanalsystem. Miljövänliga, förisolerade, rektangulära Climaver tillsammans med likaledes miljövänliga, förisolerade, runda Originator är en perfekt kombination för alla fastigheter.
Läs mer om Climaver

Protector

Protector är vårt brandklassade system för ventilationskanaler. Det uppfyller kraven på brandmotstånd EI30 respektive EI60.
Läs mer om Protector

Fördelar för alla

Vår ventilationslösning ger flera fördelar, som alla parter kan dra nytta av. Alla från fastighetsägare och hyresgäster, till byggbolag och installatörer vinner på att använda kanalsystem från Climate Recovery. För att inte tala om vilka vinster det blir för klimat och miljö.

Nöjda kunder

Att våra lösningar fungerar finns det massor av goda exempel på. Climate Recovery har introducerats runt om i världen, med mer än tusen installationer globalt. Idag ligger vårt fokus på den europeiska ventilationsmarknaden.
Ta gärna en titt på hur Climate Recoverys kanalsystem används idag.

Effektivitet i byggprojektet

Att välja vårt kanalsystem ger en mängd indirekta fördelar för det övergripande byggprojektet. Våra Originator-kanaler kommer levererade i platta paket vilket innebär färre transporter till byggarbetsplatsen. Lagringsytan av produkterna på site blir härigenom mindre. Detta gör att behovet att transportera runt materialet på olika lagringsplatser minskar. Tillsammans med det faktum att produkterna väger mycket mindre än den traditionella stål-lösningen blir de få materialförflyttningar som än dock krävs mycket snabbare och enklare att genomföra.

Genom att kanalerna är förisolerade kan ett montagemoment helt elimineras. Tidsplaneringen blir lättare och är ventilationsinstallationerna styrande för projektets tidplan kan hela projektet avslutas snabbare. Vinster genom förkortad sax-lifthyra erhålls också. Behövs ytterligare förkortning i tidplan kan även vissa partier beställas förmonterade från fabrik. Det faktum att kanalsystemet har låg vikt bidrar också till snabbare montage och god monteringsergonomi.

Isolering i trånga utrymmen underlättas och potentiella kondensutfall i oisolerade partier i trånga utrymmen undviks. 

Genom att utnyttja kanalernas ljuddämpande förmåga kan antalet överluftsdon reduceras kraftigt. Därmed reduceras även byggbolagets arbete med håltagning och tätning av väggenomföringar vid överluftsdonen.

Originator uppbyggnad med invändig 6-kantprofil möjliggör övergång från runt tvärsnitt till fyrkantigt tvärsnitt. Detta kan utnyttjas till snabba och enkla montage vid rör och balk-passager där omfattande arbete med S-ningar kan undvikas.

De flesta av dessa fördelar är inte synliga vid jämförelse av ventilationsofferter, utan hamnar som effektivitetsvinster för huvudentreprenören.

Ljuddämpning

Då den härdade glasullen, via den patenterade aluminium-folien, står i kontakt med den ventilerade luften i hela kanalsystemets längd erhålls en lång, kontinuerlig ljuddämpare. Detta ger fantastiska ljuddämpningsegenskaper.

I de flesta installationsfallen kan behovet att installera ljuddämpare helt elimineras från installationen med en ljuddämpningsförmåga bättre än plåtalternativet + ljuddämpare. 

Ljuddämpningsförmågan kan också användas vid dimensionering av överluftsdon. Här kan användandet av vår kanal reducera antalet överluftsdon till ett minimum.

Energireduktion

Genom geometrifördelar såsom mjuka radier i T-stycken och böjar, glatt inneryta på folie med mera åstadkommer våra ventilationskanalsystem mindre tryckfall än traditionella stålrör.

Härigenom kan fläktvarvtalet sänkas för att transportera samma mängd luft. Ofta innebär detta ca 30% besparing av fläktenergin vid installation av Originator ventilationskanal.

Miljövänlighet

Genom att använda härdad ull som bärande del av ventilationskanalen elimineras behovet av traditionellt stålrör. Härigenom sparas mycket koldioxidutsläpp redan vid installation av kanalsystemet.

Vidare levereras våra runda kanaler i platta paket vilket innebär färre transporter till byggarbetsplatsen.

Det faktum att våra kanaler har mindre tryckfall bidrar också till kanalsystemets miljövänlighet.

Vårt kanalsystem Originator är miljö-deklarerat:

Miljödeklaration